Uši má jako slon, chobot má jako slon a není to slon

21. 07. 2011 10:59:27
Podvodníci z RK Prolux Consulting Int.s.r.o. prý nejsou podvodníky! Nejen Soudy tedy stojí na straně podvodníků, ale i Policie ČR dospěla k názoru, že obchodní činnost Proluxu je naprosto v pořádku a v souladu se zákony ČR!!!! Trestní stíhání realitní kanceláře Prolux Consulting Int.s.r.o. bylo k datu 1.7.2011 zastaveno ! Stalo se tak z důvodu že prý nebyly naplněny všechny znaky skutkové podstaty trestného činu PODVOD! Ačkoli dozorující státní zástupkyně JUDr. Jana Polanská mne ještě před rokem osobně ujišťovala o tom, že jakmile bude ze strany policie vyšetřování skončeno, tak vznese proti Proluxu obvinění ze spáchání trestného činu podvod podle §209 Tr.zák.a dokonce mne nabádala k tomu, abych případ co nejvíce medializovala v zájmu dalších potencionálních obětí Proluxu, přesto dospěla po roce k překvapivě odlišnému názoru. Lze pouze spekulovat o tom, co její názor tak radikálně změnilo. Dovoluji si ale domnívat se, že to v žádném případě nemohly být žádné nově odhalené skutečnosti, které by byly zjištěny v průběhu roku. Neboť všechna trestní oznámení se sobě navzájem jak vejce vejci podobají a stejně tak i výpovědi makléřů, se kterými byla paní státní zástupkyně jistě obeznámena i před tím, než se mnou hovořila a než mi psala dopis ze dne 24.6.2010.

Policejní vyšetřovatel pan kapitán Hanzlík pak naopak dostál prvnímu dojmu kterým na mě při našem prvním setkání zapůsobil. Vnímala jsem jej již tehdy před rokem jako velmi laxního člověka (který podává místo ruky leklou rybu) a ze kterého přímo čiší neochota se případem jakkoli obtěžovat. Celý vyšetřovací postup tedy pan kapitán Hanzlík dle mého názoru podřídil svému předem danému cíli nic nevyšetřit, podezřelé osoby neobvinit a trestní věc odložit.

Že pan Kpt. Hanzlík neměl v úmyslu dotáhnout vyšetřování k obvinění podezřelých, bylo zejména zjevné z toho, že již od ledna tohoto roku odrazoval poškozené klienty, kteří se na něho obraceli o pomoc, od podávání žalob a některým dokonce tvrdil již v lednu, že vyšetřování bylo zastaveno. Což mi vzápětí při našem rozhovoru popřel.

Kromě osobní nekompetentce Kpt.Luboše Hanzlíka i JUDr.Jany Polanské shledávám příčinu jejich nechuti cokoli vyšetřit i v jejich obavách z dobře organizované zločinecké skupiny okolo RK Prolux Consulting Int. s.r.o. a Sdružení rozhodců a.s. se sídlem v Brně pro kterou pracuje řada brněnských advokátů a kteří mají řadu kontaktů ve státní správě i v soudnictví. Z postupu krajského policejního vyšetřovatele i městské státní zástupkyně dle mého názoru přímo čišela ustrašenost a snaha nezpůsobovat si „zbytečně“ nepříjemnosti, neboť při vznesení obvinění, bylo možno očekávat silný, organizovaný a velmi kvalifikovaný odpor podezřelých osob s významnou odbornou právní podporou, která zřejmě převyšuje profesní schopnosti vyšetřovatele i státní zástupkyně.

O tom, že jejich obavy nejsou neoprávněné, svědčí i skutečnost, že jako šedá eminence Proluxu snad v pozici více presidenta společnosti, či v jiném vysokém postavení figuruje soudní znalec Martin Jurenka nepravomocně odsouzený na 7 roků a 8 měsíců v cause soudce Berky.

Soudní znalec Martin Jurenka je dlouholetým přítelem majitele Proluxu Petra Jasanského (kterého pravidelně navštěvuje v jeho současném bydlišti na Floridě), generální ředitelky Proluxu Karoliny Valentové i hlavního makléře (a s největší pravděpodobností i s hlavního iniciátora podvodné činnosti) Daniela Bláhy. Všichni dohromady jsou tedy jedna parta vykutálených podvodníků z Teplic!

Z celé věci čpí v podstatě od samého počátku naprostá nechuť orgánů činných v trestním řízení cokoli skutečně vyšetřit a komukoli prokázat podvodný úmysl.

Vyšetřovatel spolu se státní zástupkyní se tak dostávají do zcela absurdní pozice člověka, který tváří v tvář zvířeti, které je vysoké jako slon, má uši jako slon, chobot jako slon, ocas jako slon i nohy jako slon se zcela vážnou tváří tvrdí, že to NENÍ slon.

Vyšetřovatel i státní zástupkyně degradovali celou věc na pouhý problém „těch co pořádně nečtou“ a podle úsloví „za blbost se platí“ dle jejich názoru evidentně není nutno tyto spotřebitele proti cíleným podvodným snahám podezřelých v žádném případě jakkoli chránit i přesto, že

Činnost Proluxu je hrubě v rozporu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku.

Když porovnáme jednotlivé Autentické příběhy za nimiž se skrývají často i velmi dramatické lidské tragedie, nelze nedospět k názoru, že ze strany Proluxu se jedná o systematický, velmi důmyslně promyšlený a organizovaný podvod za účelem neoprávněného obohacení firmy i jednotlivců, kteří ji vedou a kteří prokazatelně záměrně školí své makléře, aby uváděli klientům nepravdivé údaje a aby je pomocí psychologické manipulace nazývané odborně sociotechnika (nezřídka zahrnující i citové vydírání) ovlivňovali směrem k podpisu pro klienta naprosto neakceptovatelné smlouvy o které zásadně tvrdí, že není exkluzivní smlouvou

Je pravda, že ve smlouvách předkládaných klientům, se skutečně nikde výraz exkluzivní smlouva nevyskytuje. Vzhledem k samotnému obsahu smlouvy a rovněž vzhledem k souvislostem za jakých bývá tohoto tvrzení užito, je ovšem zcela evidentní, že jsou klienti zcela záměrně mylně informováni. Neboť výraz exkluzivní smlouva je ve světě realit naprosto běžně používaným výrazem, který v zásadě znamená, že se prodávající zavazuje k tomu, že zaplatí provizi realitní kanceláři s níž má exkluzivní smlouvu uzavřenu i v případě, že prodá svoji nemovitost sám či za pomoci jiné realitní kanceláře. Tento výraz je naprosto běžně užívaný a většina slušných realitních kanceláří jej používá v samotném názvu smlouvy, aby bylo klientovi na první pohled jasné, zda se k čemukoli zavazuje, nebo zda dává realitní kanceláři pouze svolení k inzerci.

Že je tento výraz znám dobře i širší veřejnosti je velmi zřetelně patrné ze všech Autentických příběhů poškozených klientů, kdy všichni naprosto identicky popisují prvotní komunikaci s makléři. tak, že se vždy makléřů tázali, zda listina předkládaná k podpisu je či není exkluzivní smlouva a byli vždy lstivě ujištěni, že nikoli!

Je ovšem jen velmi málo pravděpodobné, že by proškolení makléři nevěděli na co se jich klienti ptají , když požadují informaci zda předkládaná listina je, či není exkluzivní smlouvou.

Domnívám se tedy, že právě toto předstírané nepochopení dotazů klientů stran exkluzivity smlouvy je stěžejním momentem, na kterém je celý podvodný systém Proluxu vybudován!

Ze stovek autentických příběhů se kterými jsem měla možnost se seznámit, je zcela evidentní, že právě tento dotaz stran exkluzivity smlouvy stojí na počátku každé komunikace mezi klientem a makléřem.

Z psychologického hlediska je tímto ujištěním, že se skutečně o exkluzivní smlouvu nejedná, ostražitost klienta utlumena, neboť vystupování profesionálně vyškoleného makléře vzbuzuje naprostou důvěru.

Kdo by taky neuvěřil sympatickému usměvavému mladíku, kterému se líbí Váš pes, Vaše pohovka, či výhled z okna?.

Když je tedy klient ukolébán roztomilým a důvěryhodným vystupováním makléře, nemá již důvod dále pochybovat a čtení smlouvy již nevěnuje zdaleka takovou pozornost, jakou by si zasluhovala!

Argument typu: „bylo to tam napsáno, tak to nemůže být podvod“ neobstojí

Není přeci samo sebou, aby stovky subjektů, kteří zároveň představují veškeré dohledatelné klienty Proluxu, udělali při sjednávání smlouvy s Proluxem stejnou CHYBU, aniž by to bylo ÚMYSLEM toho, kdo jim návrh smlouvy předložil!

Řekla bych, že odhad 40 000 000 škod napáchaných Proluxem, který zazněl v Televizních novinách na NOVě dne 18.7. 2011

http://tn.nova.cz/zpravy/cernakronika/vysetrovani-realitky-prolux-uzavreno-nespachala-trestny-cin.html

je velmi velmi při zemi, když kupříkladu:

Těmito pohledávkami prokazoval Prolux svou solventnost před insolvenčním soudem :Sp.Zn. INS 2772/2008
Pohledávky vůči klientům aktuální ke dni 28.7. 2008
Pohledávky vykonatelné- podané návrhy na exekuci.......................................4.482.569
Pohledávky vykonatelné-vydané rozsudky........................................................5.902.734
Pohledávky-podané žaloby...............................................................................10.878.431
Pohledávky předány pověřeným advokátním kancelářím
ke zpracování žalob...........................................................................................57.901.851
Celkem..............................................................................................................79.165.585
Důkaz: Údaje volně přístupné na internetu
http://i.statnisprava.cz/insolvency.aspx?pg=spisdet&znacka=INS_2772/2008
Další důkaz o zdroji příjmů Proluxu :

Hromadná výzva žalobci ze dne 12.4.2010, Sp.Zn. 29784/10-31388/10

Jedná se o nepatrný zlomek v celkovém objemu žalob a to pouze za období od

22.2.2010 do 31.3.2010 tedy za cca 1 měsíc!!!

Předáno k rukám Sdružení rozhodců a.s. celkem
66 žalob s pohledávkami v hodnotě 4 302 792,-Kč

Z těchto údajů lze snadno dovodit, že za 12 měsíců by to mohlo být 48 000 000
Když v r. 2008 to bylo cca 80 000 000, tak za další roky 2009,2010 a půlka 2011 by to střízlivým odhadem při zaokrouhlení směrem dolů mohlo být dalších 120 000 000

Podle mého hrubého výpočtu okradl tedy Prolux lidi minimálně o 200 000 000 jen prostřednictvím Sdružení rozhodců a.s.! Nepočítám ty, kteří se zalekli a zaplatili bez boje!

Je donebevolající, že před těmito gaunery nenajde obyčejný člověk v naší zemí žádné zastání!

Co může taky člověk očekávat v zemi kde Policie chrání podvodníky a pomáhá lupičům s posvěcením Státních zastupitelství?


Kde celá Justice je prolezlá korupcí. Kde zůvěřilí Exekutoři si žádají ještě větší volnosti, aby mohli ještě účinněji a rychleji okrádat ty nejbezbrannější a Ministr spravedlnosti jim rád jde na ruku...


Co můžeme očekávat od státu, kde policajti přepadávají banky, soudci kradou v soudních síních a pan President dokonce na veřejnosti?

Autor: Světlana Glaserová | čtvrtek 21.7.2011 10:59 | karma článku: 35.19 | přečteno: 3100x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Mária Tvrdoňová

Môže sa sociopat stať kresťanom a dostať sa do neba?

Ak je pravdivý materialistický svetonázor, že všetky rozhodnutia človeka sú len výsledkom procesov, ktoré prebiehajú v jeho mozgu, máme vôbec slobodnú vôľu a mal by byť človek potrestaný za zlé činy?

20.6.2019 v 9:25 | Karma článku: 5.27 | Přečteno: 120 | Diskuse

Vladimír Havránek

Zkorumpovaný antimonopolní úřad zve na Letnou...

To, co se děje v posledních měsících na antimonopolním úřadu je smutným obrazem korupce u nás. Petr Rafaj, který je jeho šéfem si udělal z organizace, která by měla korupci potírat doslova dojnou krávu. Po kauze s tendrem na mýto

20.6.2019 v 9:21 | Karma článku: 16.08 | Přečteno: 364 | Diskuse

Vladimír Kroupa

Na mexické vlně rovnou do pekla…

Tento můj blog budiž varováním všem ženám a dívkám, které uvažují nad tím, že si najdou životního partnera v cizině. Samozřejmě, že mnohdy to „klapne“, já dnes píšu o tom, jak to vypadá, když to neklapne...

20.6.2019 v 8:19 | Karma článku: 20.64 | Přečteno: 870 | Diskuse

Lenka Hoffmannová

Křesťané v nebezpečí na Blízkém východě dobrovolně slouží v izraelské armádě

Křesťané se dobrovolně připojili k izraelské armádě IDF, aby bránili jedinou zemi, která je chrání na Blízkém východě

20.6.2019 v 8:06 | Karma článku: 17.06 | Přečteno: 196 | Diskuse

Michal Konečný

Sousedy si člověk nevybírá.

Angela Merkelová se po havárii v japonské elektrárně ve Fukušimě rozhodla, že Německo nebude mít atomové elektrárny. Jaderné schluß. Na rozdíl od Japonska ale Německo leží na pevné zemské desce a žádná Fukušima tam nehrozí.

20.6.2019 v 7:55 | Karma článku: 14.61 | Přečteno: 222 | Diskuse
Počet článků 44 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2090

Spisovatelka - výtvarnice

knihy

Kdopak by se šmejdů bál? 2015   

Rusanda na větvi 2016

https://www.bux.cz/autor/83894-glaserova-svetlana

Nově taky ještě nevydaná kniha 

Trosečník sibiřský

 

 

 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

více

Najdete na iDNES.cz